TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN NGÀNH QUÝ II NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

(Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30/6/2022)

1. Tải tài liệu Hội nghị giao ban Ngành: Tại đây

2. Sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh: Tải tại đây

3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu của các Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tải tại đây

4. Báo cáo Đề án CSVC: Tải tại đây