TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG NGÀY 22/8/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Chương trình Hội Nghị:  Tải tại đây

2. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường: Tải tại đây

3. Văn bản của tỉnh: tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường: Tải tại đây

4. Tài liệu Hội nghị: Tải tại đây

5. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 -2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Tải tại đây

6. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Tải tại đây

XEM TRỰC TUYẾN