Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Chương trình Hội nghị: Tải tại đây
  2. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022: Tải tại đây

XEM TRỰC TRUYẾN

1. Chương trình Hội nghị

2. Báo báo tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ GDĐT:

3. Báo báo tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Ngành GDĐT Kon Tum