Tài liệu tập huấn PMIS năm 2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Triển khai Kế hoạch số 967/KH-BGDĐT ngày 29/10/2014, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức Hội nghị tập huấn PMIS năm 2014 cho các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (gọi tắt là cơ sở giáo dục).

 Mục đích: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục về công tác chỉ đạo, tổ chức, quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý nhân sự – PMIS.

Yêu cầu: Sau đợt tập huấn, 100% các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục địa phương nắm bắt nội dung, tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) đầy đủ, chính xác, an toàn, báo cáo đình kỳ, đột xuất theo quy định.

Nội dung: Hướng dẫn công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về đội ngũ viên chức của ngành

Tài liệu: Tài liệu được thiết kế các định dạng khác nhau để hỗ trợ đọc, nghe, nhìn giúp cho đợt tập huấn đạt hiệu quả cao nhất. Các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo tải tài liệu về để nắm bắt, tổ chức  thực hiện, triển khai, đồng thời đưa tài liệu đã tải về lên máy chủ của đơn vị để tổ chức tập huấn cho các đơn vị trực thuộc.

Bộ cài đặt và bản nâng cấp:  Bộ cài đặt và bản nâng cấp được cập nhật trong tháng 10 năm 2014 (tải  bản nâng cấp tại đây);  (tải bộ cài đặt tại đây)

Hình thức tâp huấn: E-Learning (không có các điểm cầu trong quá trình tập huấn). Học viên học tập và nghiên cứu tài liệu đã được đăng tải, đồng thời gửi ý kiến thắc mắc và Ban tổ chức giải đáp qua diễn đàn.

Thời gian tập huấn: từ ngày 14/12/2014 đến18/12/2014
Tài liệu xin xem file đính kèm

Đính kèm