Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1251/SGDĐT-GDTrH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.