Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 294/UBND-VX ngày 05/2/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phối hợp với ngành y tế tại địa phương triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika.
2. Huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt loăng quăng/bọ gậy tại trường lớp, gia đình và cộng đồng.
Nội dung công văn xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN