Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 25/2/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT về việc Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN