Tăng cường phòng, chống đuối nước học sinh dịp hè 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1281/BGDĐT-GDTC ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2018. Ngày 05/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã có công văn số 384-SGDĐT-CTTT về việc Tăng cường phòng, chống đuối nước học sinh dịp hè 2018. Theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện, các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc quyền quản lý thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai nạn đuối nước (PCTNĐN) cho học sinh

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh trong việc tuân thủ các quy định về PCTNĐN; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng PCTNĐN đối với học sinh

3. Các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm quán xuyến, nhắc nhở, khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian nghỉ hè, tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, lành mạnh, các lớp học bơi, học kỹ năng PCTNĐN trong thời gian học sinh nghỉ hè. Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt…nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

5. Khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp với các trung tâm tổ chức các hoạt động hè tại trường (các câu lạc bộ thể thao, văn hóa, văn nghệ; lớp học bơi và các khóa giáo dục kỹ năng sống….), tạo điều kiện để học sinh được tham gia khi có nhu cầu, nguyện vọng.

Chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN