Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 855/NGCBQLGD-NG ngày 27/7/2016 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016-2017 qua mạng Internet, cụ thể như sau:
1. Số lượng, thành phần tham gia: Xem phụ lục kèm theo.
2. Thời gian tập huấn
Thời lượng học Online là 30 ngày, trong đó 15 ngày sẽ học liên tục các module của khóa học và 15 ngày dành cho việc thảo luận, vận dụng vào thực tế (nếu có). Thời gian khai giảng khóa học là 12/8/2016, kết thúc ngày 11/9/2016.
3. Thông tin khác
– Địa chi truy cập, tài khoản và tài liệu hướng dẫn cách học qua mạng sẽ được Ban tổ chức Bộ GD&ĐT gửi đến thư điện từ (email) của các học viên trước khi khai giảng khóa học.
– Cán bộ chuyên môn mầm non Phòng GD&ĐT tổng hợp các ý kiến thắc mác của cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, gửi về Phòng Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Sở GDĐT tổng hợp toàn tỉnh, gửi Ban tổ chức để cuối khóa tập huấn các chuyên gia sẽ giái đáp thắc mắc.
– Đối với các tài khoản cung cấp năm 2015 vẫn truy cập bình thường, do đó đề nghị các nhà giáo đã được cung cẩp tài khoản cần ghi nhớ để dùng lâu dài trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non hàng năm.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN