TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TRÊN NỀN TẢNG MICROSOFT OFFICE 365

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý trường mầm non. Trong 2 ngày 30/9/2021 và 1/10/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho 284 CBQL, GVMN cốt cán của 135 trường Mầm non trong toàn tỉnh về hướng dẫn thiết lập quản lý hồ sơ trường mầm non trên nền tảng Microsoft Office 365.

Trong hai ngày tập huấn, BTC đã hướng dẫn các CBQL trường mầm non sử dụng tài khoản Microsoft Office 365 thực hành các nội dung trên các ứng dụng One Drive, Teams, One Note… thông qua việc thiết lập hồ sơ quản lý và chia sẻ quyền quản trị…, tạo phòng họp trực tuyến, tạo sổ họp cá nhân…

Việc thiết lập hồ sơ điện từ được Sở Giáo dục khuyến khích các cơ sở GDMN áp dụng từ năm 2021 – 2022 nhằm giúp các cơ sở GDMN tiết kiệm chi phí in ấn, tài liệu hằng năm đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN