TẬP HUẤN LẬP HỒ SƠ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021của UBND tỉnh Kon Tum về một số biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Sáng ngày 05/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn lập hồ sơ điện tử trên không gian mạng cho công chức, viên chức trong cơ quan Sở. Phát biểu khai mạc, ThS. Nguyễn Trọng Thắng – Phó giám đốc Sở khẳng định vai trò quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc lập hồ sơ điện tử trên môi trường mạng có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác quản lý, điều hành, giúp thời gian lưu trữ hồ sơ công việc được nhanh chóng, hiệu quả, qua đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cơ quan Sở. ThS. Nguyễn Trọng Thắng đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức tham dự tập huấn nghiêm túc, nắm vững các chức năng và thao tác để mỗi cá nhân có thể lập được hồ sơ trên không gian mạng đúng theo quy định.

ThS. Nguyễn Trọng Thắng – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, công chức, viên chức được nghe báo cáo viên trình bày một số điểm mới quan trọng của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư và giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn soạn thảo văn bản hành chính tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, được hướng dẫn và trực tiếp thực hành máy tính các bước lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở tham dự tập huấn

Đồng chí Đặng Thị Trà My – Triển khai các nội dung tập huấn

                                                                                             Trà My-Văn phòng Sở