Tập trung phòng, chống, ứng phó với bão số 9

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1542/SGDĐT-VP về việc tập trung phòng, chống, ứng phó với bão số 9.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

[gview file=”http://kontum.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/1542-SGDĐT-VP-Vv-tập-trung-phòng-chống-ứng-phó-với-bão-số-9.pdf”27