Tham dự Hội nghị giao ban Ngành quý 1/2016 và tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Được sự thống nhất của Giám đốc Sở về việc tổ chức Hội nghị giao ban Ngành quý 1/2016 và tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị nêu trên, cụ thể như sau:
1. Hội nghi giao ban Ngành quý 1/2016
1.1. Thành phần triệu tập
– Lãnh đạo Sở, trưởng và phó các phòng chức năng thuộc Sở;
– Chủ tịch Công đoàn Ngành;
– Thủ trưởng đơn vị các đơn vị trực thuộc Sở;
– Trưởng phòng GD&ĐT các huyện/thành phố;
– Giám đôc Công ty CP Sách – TBTH Kon Tum.
1.2. Thời gian: 01 buổi sáng, ngày 06/4/2016, khai mạc lúc 7h30.
1.3. Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT.
2. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016
2.1. Tập huấn chưong trình quản lý thi
– Thành phần: Cán bộ phụ trách CNTT của các đơn vị trực thuộc Sở.
– Thời gian: 01 buổi sáng, ngày 06/4/2016, khai mạc lúc 7h30.
– Địa điểm: Trường PT DTNT Tỉnh.
Ghi chú: Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin khi tham dự tập huân phải mang máy tỉnh xách tay.
2.2. Tập huấn nghiệp vụ thi phần “Hướng dẫn hồ sơ ĐKDT, tồ chức thi”
– Thành phần triệu tập:
+ Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng: GDTrH, GDTX và Thanh tra Sở;
+ Thủ trưởng, cán bộ phụ trách công tác hồ sơ thi và cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc Sở.
– Thời gjan: 01 buổi chiều, ngày 06/4/2016, khai mạc lúc 13h30.
– Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT.
Đề nghị các đơn vị trực thuộc, phòng GD&ĐT huyện/thành phố cừ đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN