Tham gia cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nội dung cuộc thi là các sáng tạo, kinh nghiệm có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục học sinh phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin” năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và công ty Microsoft Việt Nam phối hợp tổ chức. Cụ thể như sau:

  1. Mục đích của cuộc thi
  2. a) Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng công nghệ thông tin nhằm:

– Đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, dạy học;

– Tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu.

  1. b) Tạo cơ hội để các nhà giáo công bố sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ công tin của bản thân.
  2. Đối tượng tham gia dự thi

Giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

  1. 3. Thời gian

Nhận bài thi chậm nhất vào ngày 20/6/2014

Trao giải vào khoảng tuần cuối tháng 6/2014

  1. Nội dung thi

– Các sáng tạo, kinh nghiệm có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục học sinh phổ thông.

– Sản phẩm dự thi phải không trùng lặp với các sản phẩm đã tham gia và được công bố trước đây.

  1. Hồ sơ và địa chỉ nộp hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm:

– Phiếu thông tin về giáo viên dự thi (phụ lục I);

– Phiếu thuyết minh sản phẩm dự thi (phụ lục II, không quá 10 trang);

Các minh họa về sản phẩm dự thi (giáo án, tư liệu, video hoạt động dạy học và giáo dục…).

Giáo viên tải hồ sơ dự thi và gửi sản phẩm dự thi của mình lên mạng PiLN qua website http://www.pil-network.com/ chậm nhất vào ngày 20/6/2014. Trong đó ghi rõ tiêu đề “Bài dự thi GVST2014: xxxxxx” trong đó xxxxx là tên chính của dự án tham gia dự thi ví dụ: “Bài dự thi GVST2014: ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn lịch sử lớp 10” (phụ lục III).

Video không đăng tải trực tiếp vào mạng PiLN mà tải lên youtube, sau đó dán đường link vào mạng PiLN. Video đăng tải không quá 10 phút.

  1. Quyền lợi của giáo viên đạt giải

Giáo viên đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giải thưởng của Ban tổ chức. Cơ cấu giải thưởng như sau:

03 giải Nhất với phần thưởng trị giá 5.000.000 đồng;

03 giải Nhì với  phần thưởng trị giá 4.000.000 đồng;

03 giải Ba với phần thưởng trị giá 3.000.000 đồng;

09 giải Khuyến khích với phần thưởng trị giá 1.000.000  đồng;

01 giải do độc giả bình chọn qua website của cuộc thi trị giá 5.000.000 đồng.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn các giải thưởng cao nhất để tham gia cuộc thi khu vực hoặc quốc tế.

  1. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

Mục tiêu sản phẩm được xác định rõ ràng, bám sát mục đích cuộc thi.

Sản phẩm chỉ rõ kết quả đạt được trong giáo dục, dạy học, gắn với thực tiễn và thúc đẩy được sự tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, góp phần hình thành và phát triển nhân cách của học sinh.