Thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 tại tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 04 tháng 3 năm 2016, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 tại tỉnh Kon Tum.
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 tại tỉnh Kon Tum gồm:
1. Ông Nguyễn Trọng Thắng- Phó Giảm đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ tịch .
2. Ông Phạm Đại Cảnh- Trưởng phòng Khảo thí, Quản lí chât lượng giáo dục và Công nghệ thông tin: Phó Chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Văn Kia- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: Phó Chủ tịch.
4. Ông Nguyễn Trọng- Trưởng phòng hướng nghiệp- DNPT, Trung tâm GDTX tỉnh: Thư ký.
5. Các Ban ra đề thi, sao in đề thi, coi thi và chấm thi (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 có nhiệm vụ tổ chúc thi
Nghề phổ thông tại tỉnh Kon Tum theo đủng quy chế và các văn bản hướng dẫn tô chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian làm việc. Từ ngày 07 tháng 3 năm 2016 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Địa điểm làm việc: Văn phòng Sở giáo dạc và đào tạo, các trường THPT,PTDTNT và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Nội dung chi tiết xin xem thêm fil đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN