Thanh tra Sở

Ngày đăng: Lượt xem:

Thanh tra sở

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: thanhtra.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3917529, 060.3916903, Fax:060.3862310

Đ/C: Huỳnh Thời- Chánh thanh tra

Đ/C: Nguyễn Thế Minh – Phó chánh thanh tra

BÀI VIẾT LIÊN QUAN