Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Bộ GDĐT ban hành Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 (SWIS-2018) và Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân liên quan theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

 

Trân trọng./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN