Theo dõi các hội nghị của Bộ GD&ĐT qua truyền hình trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD&ĐT thông báo cho các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng (ban) Sở GD&ĐT theo dõi các hội nghị của Bộ GD&ĐT bằng hình thức truyền hình trực tiếp qua mạng máy tính, cụ thể như sau:

1) Địa chỉ truy cập truyền hình trực tuyến:  www.moet.edu.vn

2) Nội dung và thời gian:

– Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp–  01 ngày, ngày 19/7/2013, khai mạc lúc 8g00.

– Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013- 01 buổi (sáng), ngày 20/7/2013, khai mạc lúc 8g00.

– Hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy (cô) giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” –  01 buổi (chiều), ngày 20/7/2013, khai mạc lúc 13g30.

3) Tài liệu hội nghị gửi về email của đơn vị và có đăng tải trên website Sở GD&ĐT ở mục Hành chính- Văn phòng (Hiện nay tài liệu này Bộ GD&ĐT chưa chuyển về Sở).

4) Sở GD&ĐT tổ chức truyền hình trực tiếp tại Phòng họp Văn phòng Sở;  thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở và cán bộ chuyên viên Sở GD&ĐT, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT bố trí phòng họp có máy tính nối mạng, thông báo đến các cơ sở giáo dục, cán bộ giáo viên  có thể tham dự và theo dõi các hội nghị.

Sở GD&ĐT