THEO DÕI THỰC ĐƠN ĂN HÀNG NGÀY CỦA CÁC TRƯỜNG PTDTNT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cập nhật thông tin thực đơn ăn hàng ngày  trường PT DTNT năm học 2021-2022

STT Đơn vị Ghi chú
1 Trường PT DTNT tỉnh  
2 Trường PTDTNT huyện Đăk Hà  
3 Trường PTDTNT huyện Đăk Tô  
4 Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông  
5 Trường PTDTNT huyện Đăk Glei  
6 Trường PTDTNT huyện Kon Plông  
7 Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy  
8 Trường PTDTNT huyện Sa Thầy  
9 Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai