Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dự thảo quy chế đào tạo TCCN quy định thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm tùy đối tượng học sinh.

Cụ thể, thời gian đào tạo từ 3 – 4 năm học đối với chương trình được thiết kế cho học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương;

Hai năm học đối với chương trình được thiết kế cho học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;

du-hoc-TA-e32c6

Từ một đến 1,5 năm học đối với chương trình được thiết kế cho học sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, đồng thời có chứng chỉ về giáo dục nghề nghiệp cùng nhóm ngành, nghề có thời gian đào tạo từ một năm trở lên hoặc đối với học sinh đã có bằng tốt nghiệp từ trình độ TCCN trở lên (khác ngành đào tạo).

Dự thảo cũng quy định rõ: Thời gian tối đa để học sinh hoàn thành chương trình bao gồm thời gian tối đa học sinh hoàn thành các học phần trong chương trình.

Thời gian này được tính từ thời điểm học sinh bắt đầu học học phần thứ nhất đến khi hoàn thành học phần cuối cùng của chương trình cộng với thời gian tối đa để học sinh hoàn thành các môn thi tốt nghiệp, được tính từ ngày học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp lần thứ nhất.

Thời gian tối đa để học sinh hoàn thành chương trình do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng về đào tạo của trường.

Đồng thời, bảo đảm không vượt quá hai lần thời gian thiết kế cho chương trình từ ba đến bốn năm học, không vượt quá ba lần thời gian thiết kế cho chương trình từ một đến 1,5 năm học và chương trình hai năm học, cộng với thời gian tối đa ba năm để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp.

Ngoài ra, Hiệu trưởng có thể quyết định kéo dài thêm thời gian tối đa đối với học sinh đang học được điều động đi thực hiện nghĩa vụ an ninh – quốc phòng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ và tiếp tục học tại trường;

Học sinh có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; Học sinh được tạm dừng chương trình đang học, chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp do bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa ở mức buộc thôi học.

Học sinh học cùng lúc hai chương trình, thời gian tối đa để hoàn thành hai chương trình bằng thời gian tối đa lớn nhất để hoàn thành một trong hai chương trình và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất.

Nguồn: Báo GD&TĐ