Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 29/11/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ CẤP DỘ DỊCH

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐÁNH GÁI CẤP ĐỘ DỊCH