Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ thông báo về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016 ngày 18/01/2016 của Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo về việc đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam năm 2016, với các nội dung như sau:
I. Đối tượng
Tất cả các ứng viên phải thuộc một trong các nhóm đối tượng sau:
Nhóm 1: Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp.
Nhóm 2: Cán bộ cơ quan Trung ương
Nhóm 3: Giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ nghiên cứu.
Học bổng trị giá: Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí vé máy bay, học tập và sinh hoạt phí trị giá A$ 150.000.
II. Thời hạn nộp hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ: 1/02/2016 – 31/3/2016
– Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:
Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org
Email: info@australiaawardsvietnam.org
Điện thoại: (04) 3938 7375 hoặc (04) 3939 3991/2
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN