Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018.

Chi tiết trong tệp đính kèm.

Tại Sở GDĐT Kon Tum, thí sinh cần biết thêm thông tin về kỳ thi có thể liên hệ tại Phòng Khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin (đt: 02603.914326; 02603.862353), các trường THPT, PT DTNT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh./.