Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Ọuvểt định sổ 1281/QB-UBND ngày 11 thána 12 năm 2014 của ủy ban Nhàn dân lỉnh Kon Tum vè việc cứ học sinh di học đại học theo chế độ cử tuyển, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển như sau:

 

1.Về số lượng học sinh được xét tuvển:        9/9 em.

2.    Kế hoạch triến khai học tập

–   Thời gian nhập học:     Từ ngày 17 cléii 18/03/2015.

–   Thời gian khai giảng:    Vào lúc  9h00 ngày       19/03/2015.

–   Kế hoạch học tập:        Từ ngày 20/3/2015 đến 20/10/2015.

–   Địa điểm: Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung, số 201, Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Phòng GDTXCN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN