Thông báo lịch thi nghề phổ thông năm học 2015-2016

Ngày đăng: Lượt xem:
Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo đến các đơn vị lịch thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 như sau:

A.    CẢC ĐƠN VỊ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KONTƯM (Từ ngày 03/4 đến 05/4/2016)

I. PHẦN THI LÝ THUYẾT

1.Ban coi thi trưòng THPT Kon Tum

–    Thời gian: Sáng ngày 03/4/2016.

–    Họp Ban coi thi: 7h00.

–    Lịch thi:

 

Đợt Môn thi Học sinh trường Số phòng thi Thời gian
1 Làm vườn THPT Kon Tum 04 07h30-08hl5
Làm vườn THPT Trường Chinh 07
Điện dân dụng THPT Kon Tum 16
2 Tin hoc THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 07 09h00-09h45
Tin hoc Phổ thông DTNT tỉnh 05
Tin học THPT Trường Chinh 01
Tin học TT GDTX tỉnh 04

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN