Thông báo về việc công bố danh sách thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngà 9/3/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 16/TB-SGDĐT về việc công bố danh sách thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú ./.

Nội dung chi tiết trong tập đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN