Thông báo về việc tổ chức bán trú cho học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo về việc tổ chức bán trú cho học sinh

Năm học 2020 – 2021 trường THCS và THPT Liên Việt dự kiến tổ chức bán trú cho học sinh, cụ thể như sau:

  1. Mục đích
  • Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú để CMHS tiện đưa đón, đảm bảo sức khỏe cho HS.
  • Tạo tính tự lập cho HS.
  1. Đối tượng bán trú: HS cấp THCS và THPT có nhu cầu bán trú.
  2. Số lượng: khoảng 200 HS
  3. Cách thức tổ chức

– Nhà trường sẽ hợp đồng với công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuân Mai (TPHCM) để cung cấp suất ăn cho HS. Công ty sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Nhà trường sẽ thành lập tổ quản lý bán trú để tổ chức và quản lý HS bán trú.

– Hàng ngày, vào lúc 10h40 HS dùng cơm tại nhà ăn, 11h20 nghỉ trưa tại phòng bán trú (mỗi HS/1 giường), 13h30 HS vệ sinh cá nhân và tiếp tục việc học tập.

– Mỗi suất ăn từ 25 ngàn đến 30 ngàn tùy vào sự lựa chọn và thống nhất của CMHS.

Trân trọng thông báo!