Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT Kon Tum tiếp tục xuất bản Nội san Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
1. Chủ đề: Ngành GĐ&ĐTKon Tum tiểp tục thực hiện NQ 29-NQ/TW về “Đỗi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thực hiện cỏ hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVĐảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
2. Nội dung:
– Các bài viết phản ánh sinh động, chân thực các hoạt động dạy-học, quản lý, nghiên cứu khoa học.. .của các đơn vị trong việc triển khai, thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội XV và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong lĩnh vực GD&ĐT; việc thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
– Giới thiệu các nhân tố điển hình, những đột phá; những cá nhân tập thể vận dụng Nghị quyểt 29, triển khai NQ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng linh hoạt, sáng tạo; những nhân tố điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Thể loại: Bao gồm các thể loại: Chính luận, ghi chép, phóng sự, tùy bút, thơ ca, truyện ngắn, nhạc, họa…( không dài quá 4 trang A4).
Các chuyên mục của nội san gồm 4 phần: TÂM ĐIỂMM GIÁO DỤC; NGHIÊN CỬU VÀ TRAO ĐỔI; GƯƠNG SÁNG GIẢO DỤC; TRANG VĂN NGHỆ. ( Các đơn vị tham khảo các Nội san đã xuất bản để định hướng cách viết cho phù hợp).
4. Số lượng bài của các đơn vị như sau:
– Các đơn vị trực thuộc: ít nhất 3 bài ( ở 3 thể loại khác nhau, trong dỏ có môt bài của hoc sinh) và 3 ảnh .
– Các phòng Giáo dục- Đào tạo huyện: ít nhất 5 bài và 5 ảnh; phòng Giáo dục- Đào tạo Thành phố Kon Tum: ít nhất 10 bài và 10 ảnh (phòng GD&ĐT huyện, thành phố có 1 bài của học sinh).
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.