Triển khai Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho các trường tiểu học bán trú trên toàn tỉnh

Lượt xem:


Sáng 31/10/2017, Sở Giáo dục & Đào tạo Kon Tum phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam triển khai Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho các trường tiểu học bán trú trên toàn tỉnh.