Thực hiện Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 15/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số450/SGDĐT-GDTrH-Vv thực hiện Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN