Tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/02/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 234/SGDĐT-GDTrH về việc Tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nội dung chi tiết trong têp đính kèm./.