Triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 4775/BGDĐT-CTHSSV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động tập thể dục giữa giờ thường xuyên, hàng ngày trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (theo bài tập đính kèm, địa chỉ:

  1. https://youtu.be/7svtYHnxpoU
  2. https://youtu.be/IDXSDnBWgm0
  3. https://youtu.be/MKk0H5EWAeI

hoặc  https://drive.google.com/drive/folders/0B0J0d–cGV_yYWcxb1FET0F0N3M (Lưu ý: phải đăng nhập vào hộp thư có tên miền @moet.edu.vn)

2. Hướng dẫn cách thức triển khai, thực hiện các nội dung thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền cho giáo viên trong các nhà trường.

3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn việc tổ chức thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền cho học sinh tập luyện theo các hình thức:

– Bài thể dục buổi sáng có thể hướng dẫn học sinh tự tập tại nhà trước khi đến trường hoặc trước tiết học đầu tiên buổi sáng.

– Bài thể dục giữa giờ được thực hiện trong giờ nghỉ giải lao giữa các tiết, buổi học hàng ngày tại trường.

– Bài võ cổ truyền thực hiện vào đầu giờ các tiết học thể dục hoặc trong thời gian dành cho các hoạt động giáo dục của trường.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai nội dung tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các nhà trường.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo kết thúc học kỳ I vào tháng 01 và kết thúc năm học vào tháng 6 hàng năm) và đề xuất các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục dân tộc) 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và tạo thói quen tập luyện thể dục hàng ngày cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Phòng GDDT