Tình hình thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong HKI vừa qua, Sở GD&ĐT chỉ đạo tăng cường các nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý nhằm tạo ra chuyến biến mạnh mẽ, hiệu quả trong các hoạt động của ngành giáo dục tại địa phương.

 1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
 2. Khái quát chung

*      Thuận lợi:

–      Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, trong năm học 2013-2014 về cơ sở vật chất, trang thiết bị nói chung, các điều kiện ứng dụng CNTT có những bước chuyển biến đáng kể. Hệ thống và quy mô trường lớp so với năm học trước được mở rộng, khang trang. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các ngành học, bậc học được bố sung tăng cường, cơ bản đáp ứng về số lượng theo yêu cầu, đặc biệt giáo viên có chuyên môn về CNTT. CBQL, giáo viên ý thức được vai trò CNTT trong quản lý và dạy học, tạo nên một phong trào ứng dụng Tin học trong việc quản lý và dạy học.

Bảng thống kê về trường, lớp, học sinh, giáo viên

  Trường (TT GDTX, NN-TH) Lớp Học sinh CBQL,GV,NV
THPT 24 385 13.031 1.385
THCS 101 1.145 35.832 3.248
Tiểu hoc 141 2.456 55.079 4.351
MN 120 1.389 33.479 2.562
GDTX 8 31 2.326 152
– Ngay từ đầu năm học, Lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo tăng cường các nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý nhằm tạo ra chuyến biến mạnh mẽ, hiệu quả trong các hoạt động của ngành giáo dục tại địa phương.

*     Khó khăn:

–     Kon Tum là một tỉnh miền núi, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí chưa cao, địa hình chia cắt phức tạp, vì vậy ảnh hưởng chung đến các hoạt động giáo dục.

–     Cơ sở vật chất, nhất là các phòng máy tính, mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet băng thông rộng, prọịector còn thiếu thốn, nhất là đối với các trường THCS, Tiểu học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên Tin học còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều công việc của đơn vị nên khi triển khai các ứng dụng chưa đạt hiệu quả cao.

 1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong dạy học năm học 2013-2014

Tất cả các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm học 2013 – 2014, chú trọng ứng dụng CNTT đấy mạnh đối mới phương pháp giảng dạy học và quản lý của đơn vị.

 1. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong đổi mói phưong pháp dạyvà học

Hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, số lượng tiết dạy ứng dụng CNTT tăng so với các năm học trước. Sở GD&ĐT duy trì và phát triến kho bài giảng trên Internet http://baigianR.kontum.edu.vn nhằm giúp giáo viên chia sẻ bài giảng, kinh nghiệm đồng thời sử dụng website bài giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, các thiết bị ứng dụng CNTT (máy chiếu, máy tính) ở nhiều trường học đã cũ (do các năm gần đây trang bị ít- nguồn kinh phí hạn chê) do đó chưa đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong dạy học.

 1. Sử dụng hệ thống e-mail

Đối với các các đơn vị giáo dục của tỉnh, sử dụng email @moet.edu.vn, …@kontum.edu.vn; số email tên miền …@kontum.edu.vn hiện tại trong hệ thống là 21.500 email. Hiện nay trao đổi thông tin, văn bản giữa các đơn vị trong ngành phần lớn sử dụng email.

 1. Khai thác và cung cấp nội dung cho website:

–     Đối với websìte của Bộ, Sở GD&ĐT:

Cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục tỉnh đã khai thác thông tin trên hệ thống website của Bộ và của Sở:www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn, edu.net.vn/media, www.kontum.edu.vn, kho bài giảng http://baigiang.kontum.edu.vn

–     Đối với website của Phòng GD&ĐT, cơ sở giảo dục:

Sở GD&ĐT Kon Tum duy trì tốt hệ thống máy chủ vvebsite http://web.kontum.edu.vn; hiện nay có 30 website Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở hosting trên máy chủ.

Các phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở đã nổ lực duy trì và phát triển nội dung trên website; nhiêu tin bài phản ảnh các hoạt động sôi nôi

trong ngành, tố chức nhóm thảo luận, cung cấp các dịch vụ công, tra cứu kết quả học tập rèn luyện của học sinh.

 1. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng phần mềm mã nguồn mở

Tháng 8/2013, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho các phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở về cài đặt mã nguồn mở Moodle tạo các máy chủ quản lý đề kiểm tra, thi trực tuyến ở mạng LAN nhà trường; sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong dạy học. Các đơn vị đã triển khai cài đặt và đưa vào sử dụng.

 1. Sử dụng phàn mềm quản lý nhà trường

Tất cả các trường Tiểu học, THCS, THPT đã sử dụng phân hệ Quản lỵ học sinh của Hệ thống V.EMIS. Trong đó hơn 50% số trường sử dụng các sổ sách điện tử được in ra từ các phần mềm quản lý nhà trường (hiện các trường còn thiết bị in ấn sổ điểm khổ giấy A3).

Tất cả các trường mầm non, phổ thông đều sử dụng PMIS, EMIS do đó hệ thống số liệu thống đã đi vào ổn định. Các trường có thư viện, thiết bị đã đưa vào sử dụng các phân hệ Quản lý thư viện, Quản lý thiêt bị.

 1. Một số công việc trọng tâm trong học kỳ II năm học 2013-2014
 2. Đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật cho các trường học trong việc sử dụng phần mềm Quản lý trường học theo Quyết định 558/QĐ-BGD&ĐT.
 3. Bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng soạn bài giảng điện tử e-Leaming. Triển khai cuộc thi bài giảng điện tử e-Learning cấp tỉnh, tham dự cuộc thi e-Learning cấp Bộ.
 4. Tăng cường thông tin các website trường học nhằm đáp ứng thông tin đôi với đội ngũ giáo viên, học sinh; chú trọng sử dụng website đê chuyên tải thông tin liên lạc với cha mẹ học sinh và hỗ trợ các dịch vụ công.
 5. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo trực tuyến qua mạng giáo dục (Adobe Connect).
 6. Kiểm tra, chỉ đạo việc sử dụng máy tính, các thiết bị CNTT tại các cơ sở giáo dục một cách hiệu quả.
 7. Chuẩn bị bồi dưỡng kiến thức ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý cho giáo viên vào hè năm 2014.