Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 575/STNMT-MT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016;
Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 vói chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thể giới năm 2016 phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị như: dọn vệ sinh; trồng và chăm sóc cây xanh; treo băng rôn, panô, khẩu hiệu về chủ đề môi trường; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học;…
2. Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 của đơn vị về Sờ Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục trung học) trước ngày 08 tháng 6 năm 2016 bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN