Tổ chức hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học ở 10 huyện/thành phố

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đảm bảo thực hiện CTGDPT cấp tiểu học linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với thực tế của địa phương và điều kiện thực hiện của nhà trường, Sở GD&ĐT đã tổ chức hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học ở 10 huyện/thành phố.

ThS. Huỳnh Thị Thu Vân – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học

tư vấn, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học

Quang cảnh buổi tư vấn