Tổng kết thực hiện Dự án “Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam” giai đoạn 2017 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07/12/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển và kỹ thuật vùng Fla – Măng Vương quốc Bỉ tại Việt Nam (viết tắt là VVOB) tổ chức thành công Hội thảo chia sẻ những sáng kiến giảm thiểu các rào cản ảnh hưởng đến việc học của trẻ mầm non và tổng kết dự án “Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam” giai đoạn 2017 – 2021 (gọi tắt là Dự án BAMI).

Dự án BAMI được VVOB và tỉnh Kon Tum ký kết từ cuối năm 2017, từ năm 2018 đến nay, Dự án đã triển khai các hoạt động theo thoả thuận hợp tác tại 04 huyện với 42 trường tham gia, cụ thể: Huyện Kon Plông: Xã Đăk Long, Măng Cành, Đăk Tăng, Pờ Ê, xã Hiếu, Măng Bút, Đăk Nên, Đăk Hring, Ngọc Tem; huyện Kon Rẫy: Xã Đăk Ruồng, Tân Lập, Đăk Kôi, thị trấn Đăk Rờ Ve, Đăl Pờ Ne, Đăk Tơ Nung; huyện Đăk Hà: Thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, Ngọk Réo, Đăk Pờ Xy, Ngọc Wang, Đăk Long, Đăk Ngok, Đăk Mar, Đăk Hring, Đăk La, Đăk Ui; huyện Đăk Tô: Thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, Tân Cảnh, Pô Kô, Kon Đào, Ngọc Tụ, Đăk Trăm, Đăk Rơ Nga, Văn Lem.

Tham dự Hội thảo chia sẻ có: Đại diện lãnh đạo VVOB (bà Hà Thị Thu Hương, Quản lý Giáo dục), các điều phối viên, cố vấn giáo dục, giám sát đánh giá và cán bộ hỗ trợ; đại diện Trung tâm nghiên cứu Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; về phía tỉnh Kon Tum có: Cô Đinh Thị Lan Phó Giám đốc Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo 02 đơn vị hành chính thuộc Sở GDĐT (Phòng Trung học, Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp); Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD Mầm non – Tiểu học; Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Tô, Đăk Hà; đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch – Đầu tư; đại diện lãnh đạo và chuyên môn mầm non 06 Phòng GDĐT ngoài dự án (gồm Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Ia H’Drai, thành phố Kon Tum) và Trường Mầm non Thực hành Sư phạm; đại diện Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum và 51 thành viên nhóm nòng cốt 04 huyện tham gia dự án BAMI (Kon Rẫy, Kon Plong, Đăk Tô, Đăk Hà).

Các đại biểu tham dự buổi Hội thảo chụp hình lưu niệm

Tại Hội thảo, các đại biểu được tham quan các góc trưng bày, triển lãm và nghe đại diện các huyện thực hiện Dự án trình bày các nội dung về: “Học thông qua chơi”, “Quan sát trẻ theo quá trình”, “Học thông qua chơi có đáp ứng giới”, “Tạo môi trường giàu ngôn ngữ” và những câu chuyện thay đổi có ý nghĩa; trong Hội thảo cô Nguyễn Thị Trang, đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng đã trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá tác động của dự án BAMI tại tỉnh Kon Tum và những rào cản, tác động của các sáng kiến đã được thực hiện.

Các đại biểu giao lưu văn nghệ tại buổi Hội nghị

Sau 04 năm tích cực triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo đúng tiến độ theo thoả thuận hợp tác giữa VVOB và Sở GDĐT; các kết quả đầu ra theo thoả thuận hợp tác đã đạt và vượt theo yêu cầu; kết quả không chỉ dừng lại ở các huyện thực hiện Dự án mà còn được nhân rộng đến 06 huyện và Trường Mầm non Thực hành Sư phạm (các đơn vị ngoài Dự án). Dự án đã góp phần làm thay đổi nhận thức, cách làm đối với cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) tỉnh Kon Tum. Tham gia các lớp tập huấn, Hội thảo do VVOB, Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức đã giúp CBQL, GV giúp nâng cao về kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng kế hoạch và cách sử dụng công cụ để thực hiện hệ quan sát trẻ theo quá trình, xác định được các biểu hiện của sự tham gia và cảm giác thoải mái của trẻ, từ đó biết lựa chọn và áp dụng điểm hành động phù hợp để cải thiện trẻ qua các lần quan sát, đảm bảo mức độ học sâu ở trẻ, việc xây dựng môi trường được chú trọng. Qua đó chất lượng Giáo dục được cải thiện rõ rệt.

Tính từ năm 2018 đến ngày thời điểm tháng 11/2021, VVOB đã hỗ trợ kinh phí cho Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức 12 cuộc họp và lập kế hoạch cho các năm; tổ chức 105 lớp hội thảo, tập huấn; 02 đợt lựa chọn “Sánh kiến môi trường”; 01 đợt học tập tại Vương quốc Bỉ; 19 đợt giám sát, hỗ trợ khai vấn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, các cơ sở Giáo dục mầm non, nhóm nòng cốt, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Hiện tại, toàn tỉnh có 938 lớp mẫu giáo, 275 CBQL, 1.358 GV, 24.318 trẻ của 132 trường mầm non đang áp dụng thực hiện các nội dung của dự án BAMI.

VIDEO TOÀN CẢNH HỘI THẢO