Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 5297/BGDĐT-GDMN ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo một số nội dung cụ thể như sau:

 1.    Tham mưu, phối hợp thực hiện nghiêm túc Công văn số 1389/UBND-VX ngày 02/7/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg

ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2.    Tích cực tuyên truyền vận dộng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia dinh và cộng đồng về sự cẩn thiểt của việc dưa trẻ đen trường, lớp mầm non; phổi hợp lãm tốt cõng tác tuyên truyền, phỏ biến kien thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ và cộng đổng dưới nhiều hình thức linh hoạt.

3.     Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm trẻ độc lập tư thục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

4.    Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc, giáo dục trẻ cho người chăm sóc trẻ ở các nhóm, lớp mầm non tư thục ở khu vực khu công nghiệp; có các hình thức hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các nhóm, lớp này nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm

1276_1

BÀI VIẾT LIÊN QUAN