TRƯỜNG THCS-THPT LIÊN VIỆT KON TUM THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào kế hoạch số 28/ KH-SGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về kế hoạch tuyển sinh các cấp mầm non, phổ thông năm học 2021-2022; Trường THCS&THPT Liên Việt Kon Tum thông báo một số nội dung tuyển sinh năm học 2020 – 2021