Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trân trọng thông báo tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trân trọng thông báo tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2020 – 2021

Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trân trọng thông báo: Căn cứ vào hướng số 1197/SGDĐT-GDTrH  ngày 03/9/2020 về việc hướng dẫn bổ sung việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh vào học tại các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Năm học 2020-2021 nhà trường tiếp nhận học sinh chuyển đến  phải có học lực xếp loại Giỏi, hạnh kiểm xếp loại từ Khá trở lên trong năm học liền kề (đối với học sinh chuyển đến từ đầu năm học) hoặc trong học kì I liền kề (đối với học sinh chuyển đến từ đầu học kỳ II).
Mọi thăc mắc vui lòng liên hệ văn phòng nhà trường qua số điện thoại 02603833236.
Trân trọng!