Văn phòng Sở GD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3914325, 060.3914324, 060.862310,

Fax:060.3862310

Đ/C Trần Hữu Thạnh –  Chánh Văn Phòng

Đ/C: Huỳnh Thị Thu Vân- Phó Chánh Văn Phòng

Đ/C: Nguyễn Văn Trung- Phó Chánh Văn Phòng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN