Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.