Về việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 05/4/2018 UBND tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 798/UBND-KT về việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN