Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/01/2021 Sở GD&ĐT đã có công văn số 175/SGDĐT-GDTrH về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.