Danh sách các Trung tâm Ngoại ngữ tư thục trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

TT Tên Trung tâm Địa chỉ Quyết định thành lập Quyết định công nhận Giám đốc Quyết định cho phép hoạt động Dạy ngoại ngữ Giáo viên là người nước ngoài
1 Trung tâm Ngoại ngữ Smart 528 Hùng Vương, phường Quang Trung, tp Kon Tum 594/QĐ-UBND
ngày 03/11/2015
274/QĐ-SGDĐT ngày 01/6/2022 655/QĐ-SGDĐT ngày 19/6/2019 Tiếng Anh
2 Trung tâm Ngoại ngữ Galaxy CS1: 889 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum
CS2: 144, Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà
500/QĐ-SGDĐT
ngày 14/4/2016
543/QĐ-SGDĐT ngày 25/4/2016 654/QĐ-SGDĐT ngày 19/6/2019 Tiếng Anh
3 Trung tâm Ngoại ngữ Sunny (Tạm dừng hoạt động) 27 Lý Thái Tổ, thành phố Kon Tum 583/QĐ-SGDĐT
ngày 23/5/2016
586/QĐ-SGDĐT ngày 23/5/2016 584/GP-SGDĐT ngày 23/5/2016 Tiếng Anh
4 Trung tâm Ngoại ngữ Hello English! Hello World! 199 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum 1108/QĐ-SGDĐT
ngày 24/8/2018
1109/QĐ-SGDĐT ngày 24/8/2018 721/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019 Tiếng Anh
5 Trung tâm Anh ngữ Epoch [Dừng hoạt động] 54A Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà 1106/QĐ-SGDĐT
ngày 24/8/2018
1107/QĐ-SGDĐT ngày 24/8/2018 01/GP-SGDĐT ngày 24/8/2018
6 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu 135 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, tp Kon Tum 1110/QĐ-SGDĐT
ngày 24/8/2018
129/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2020 1111/QĐ-SGDĐT ngày 24/8/2018 Tiếng Anh
7 Trung tâm Ngoại ngữ Emaster 341 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum 734/QĐ-SGDĐT
ngày 02/7/2019
736/QĐ-SGDĐT ngày 02/7/2019 736/QĐ-SGDĐT ngày 02/7/2019 Tiếng Anh
8 Trung tâm Ngoại ngữ Galaxy Ngọc Hồi [Tạm dừng hoạt động] 01, A Khanh, tổ dân phố 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 1039/QĐ-SGDĐT
ngày 18/10/2019
1041/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2019 1040/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2019 Tiếng Anh
9 Trung tâm Ngoại ngữ Sunflower CS1: 223 Nguyễn Sinh Sắc, tổ dân phố 5, Plei Kần, Ngọc Hồi
CS2: Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi
CS3: Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi
978/QĐ-SGDĐT
ngày 23/9/2019
982/QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2019 856/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2022 Tiếng Anh
10 Trung tâm ngoại ngữ Sunshine 233/4 Thi Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum 623/QĐ-SGDĐT
ngày 10/6/2019
626/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2019 624/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2019 Tiếng Anh
11 Trung tâm Ngoại ngữ Le Plateau Thửa số 21, Quốc lộ 24, thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông 37/QĐ-SGDĐT
ngày 13/01/2020
39/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/2020 38/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/2020 Tiếng Anh
12 Trung tâm Ngoại ngữ Victory 71 Ba Đình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 489/QĐ-SGDĐT
ngày 27/7/2020
491/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2020 490/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2020 Tiếng Anh
13 Trung tâm Ngoại ngữ The Star 944 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 106/QD-SGDĐT
ngày 18/3/2021
108/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2021 107/QĐ-SGDĐT ngày 19/03/2021 Tiếng Anh
14 Trung tâm Ngoại ngữ SGC 05 Nguyễn Viết Xuân, Phương Thắng Lợi, thành phố Kon Tum 1708/QD-SGDĐT
ngày 24/6/2021
1710/QĐ-SGDĐT ngày 24/6/2021 1709/QĐ-SGDĐT ngày 28/06/2021 Tiếng Anh
15 Trung tâm Ngoại ngữ MIA Ngọc Hồi 160 Hai Bà Trưng, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 553/QĐ-SGDĐT
ngày 21/9/2022
555/QĐ-SGDĐT ngày 21/9/2022 554/QĐ-SGDĐT ngày 21/9/2022 Tiếng Anh
16 Trung tâm Ngoại ngữ Baby Sun Kon Tum 641 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum 627/QĐ-SGDĐT
ngày 24/10/2022
629/QĐ-SGDĐT ngày 24/10/2023 628/QĐ-SGDĐT ngày 24/10/2022 Tiếng Anh
17 Trung tâm Anh ngữ T-Plus 371 Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 848/QĐ-SGDĐT
ngày 29/12/2023
850/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2023 849/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2023 Tiếng Anh
18 Trung tâm ngoại ngữ Anh văn Hội Việt Mỹ Kon Tum 674C Trần Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 56/QĐ-SGDĐT
ngày 25/01/2024
57/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2024 58/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2024 Tiếng Anh

Danh sách gồm có 18 đơn vị./.