Tổ chức lấy ý kiến đối với tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/12/2017, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1629/SGDĐT về việc tổ chức lấy đối với tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975).  Các đơn vị tải các tài liệu về “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975), tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975) và đăng tải lên trang thông tin điện tử của đơn vị để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị mình nghiên cứu, góp ý.

Chi tiết trong tệp đính kèm./.