Vui lòng liên hệ theo thông tin:

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Kon Tum

  • Điện thoại: 0260.3914.325 - Fax: 0260.3862310
  • Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn
  • Trụ sở: Tầng 6 -7, Tòa nhà A , Trung tâm Hành chính, Tổ 8 phường Thống Nhất, TP. Kon Tum