Đường dây nóng

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính; các thông tin, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

  1. Địa chỉ cơ quan và địa chỉ thư công vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Địa chỉ cơ quan: tầng 6 – tầng 7, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

+ Thư điện tử công vụ: sgddt@kontum.gov.vn

+ Mục “Đối thoại giáo dục/Đường dây nóng” trên Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum, truy cập đường dẫn: http://kontum.edu.vn.

  1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ

– Lãnh đạo Sở: Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Số điện thoại: 0932 538 778

+ Thư điện tử công vụ: trungpt@kontum.gov.vn

– Thanh tra Sở: Ông Nguyễn Thế Minh –  Phó Chánh Thanh tra Sở phụ trách;

+ Số điện thoại: 0905367611

+ Thư điện tử công vụ: minhnt@kontum.gov.vn

– Văn phòng Sở: Ông Trương Quang Hà – Chánh Văn phòng Sở;

+ Số điện thoại: 0935200232

+ Thư điện tử công vụ: hatq@kontum.gov.vn.