Chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trên cơ sở tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2665/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu. Nội dung Công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung:

  1. 1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm việc thu các khoản theo quy định của Nhà nước. Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.
  2. 2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở và người đứng đầu cơ sở giáo dục vi phạm (nếu có).
  3. …..

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.