Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/8/2017,Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non Thực hành sư phạm Kon Tum đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTD Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018.
Chi tiết trong tệp đính kèm./.