CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện quy định hiện hành của Nhà nước về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động và bổ nhiệm; kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ quản lý; Để kiện toàn bộ máy quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT;

Ngày 17/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã Công bố và trao quyết định cho các đồng chí:

* QĐ bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng đối với 02 đồng chí:

1- Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp Sở GDĐT.        

2– Đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non Sở GDĐT.        

* QĐ bổ nhiệm lại đối với 04 đồng chí:

 1- Đ/c Hồ Sỹ Anh Tuấn; Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh.

2– Đ/c Đặng Thị Quế; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

3- Đ/c Vũ Thị Hồng Minh; Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Đăk Tô.

4- Đ/c Phạm Xuân Thành; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

* QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với Đ/c Nguyễn Bình; Hiệu trưởng Trường PT DTNT Sa Thầy.

* QĐ điều động và bổ nhiệm đối với 05 đồng chí:

1- Đ/c Lê Đắc Tường được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum.

2– Đ/c Châu Văn Quang được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Đăk Hà.        

3- Đ/c Phan Minh Trung được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du.     

4 – Đ/c Phan Thành Nhất được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

5- Đ/c Thái Doãn Đường được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Sa Thầy.

IMG_7489 IMG_7492

 

Lãnh đạo Sở trao Quyết định và hoa chúc mừng cho các thầy cô